Undervisning / Træklatreinstruktør

Træklatreinstruktør

Efter norm fra klatresamrådet, se http://dansktraeklatreforening.dk

Kursus til instruktør henvender sig til dig der ønsker at inddrage træklatring på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, sammen med andre mennesker (også uerfarne), herunder som et led i undervisningen eller pædagogisk aktivitet.

Med udgangspunkt i pensum for begynderkursus, arbejdes der videre med rutine og færdigheder i træklatingen. Der inddrages nye perspektiver, både på det teoretiske og praktiske niveau.

Kurset gennemgår bla. følgende:
Trækendskab
Perspektiver på arbejdet som træklatreinstruktør
Normer og sikkerhed
Rebklatring
Nødprocedurer
Soloklatring
Forsikring/ulykkeshåndtering
Formidling
 
Forhåndskrav:
-Aspirante skal være minimum 18 år
-Aspiranten skal være i besiddelse af et gyldigt min. 8t. førstehjælps bevis

Kursets varighed:
4 dage og det er en forudsætning at have et begynderkursus eller niveau svarende til dette (begynderkursus yderligere 2 dage).

Kursusafgift pr. deltager:
Pris: 4.000,00- kr. , inkl. kompendium. (forudsætter begynderkursus til kr. 1.900,-)
Husk praktisk tøj!

Efter endt kursus vil det være muligt at tilmelde sig eksamen (ikke inkl. i kursusafgift) til træklatreinstruktør.